PRAKTISK INFO 

 Sted 

Hals Museum og Skanse, Skansen 1, 9370 Hals

 
 Arrangør 
Aalborg Historiske Museum & Skoleforvaltningen

 HALS SKANSE MUSEUM 

//HALS 

Oplev historien om skansen i krig og fred – blandt andet fortællingen om Hals under 2. Verdenskrig, da skansen fungerede som hovedkvarter og privatbolig fra den tyske øverstkommanderende på egnen.

På Hals Museum fortælles historien om Hals bys opkomst og udvikling, hvor Limfjorden har spillet en vigtig rolle. Selve museet ligger inde på Hals Skanse, som er et gammelt fæstningsværk fra renæssancen. Skansen er et helt unikt levn, da den er den eneste enkeltskanse i Danmark fra denne periode. I dag er kun resterne tilbage i form af voldgrav, volde og to bygninger, men i museets udstillinger formidles skansens konstruktion og historie i krig og fred fra anlæggelsen i 1625 til nedlæggelsen i 1848. Herefter overgik skansen til forskellig brug, såsom karantænestation, kommunekontor og privatbolig for den tyske øverstkommanderende på egnen under 2. verdenskrig, indtil skansen i 1972 blev til museum.
 

Udstillingen ”Hals under besættelsen” fortæller desuden om den tyske invasion og besættelse af Hals, der blev stedet for den tyske værnemagts sidste overgivelse i Danmark

 

 Klassetrin 
3. - 10. klasse
 
 Tidspunkt 
Åbent alle dage kl. 9.00-21.30

 

 Tilmelding 
Ikke nødvendigt - du dukker bare op!